عکس، طراحی میز بار + با رنگ کرم طرح چوب

عکس میز بار رنگ کرم

این عکس و اجرای زیبا از یک سیستم بار هست
طراحی کار بر عهده دفتر طراحی پاسیروس بود
و اجرای اونو دوست خوبم فرهاد حیدری انجام دادند

اشتراک گذاری