مبنای سایت جدید پاسیروس، طراحی سه بعدی خواهد بود

درود بر شما
همانطور که گفتم مبنای کار مجدد سایت پاسیروس ، طراحی خواهد بود
در حال حاضر طراحی هایی که شرکت پردیس کوروش کبیر روی آنها فعالیت میکند
طراحی کابینت آشپزخانه
طراحی نما
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکور مغازه ها و دفاتر کار می باشد

برای این کار هم برنامه های مختلفی را در راه خود ترسیم کرده است.

اشتراک گذاری